Zamiast pozwolenia - zgłoszenie budowy w nowym prawie budowlanym

31.07.2015

 

Zmiany prawa budowlanego, które przyniosła nowelizacja prawa budowlanego w 2015 roku mają przyspieszyć budowę obiektów taki jak np. domy jednorodzinne oraz innych obiektów które nie ograniczają możliwości zagospodarowania sąsiednich działek. W takich przypadkach inwestor ma prawo wyboru czy chce korzystać z procedury zgłoszenia czy ze znanej wcześniej metody wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę.

 

Nowe prawo budowlane - jak to wygląda w praktyce?

Procedura zgłoszenia budowy lub wystąpienie o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego zbytnio się nie różni. W obu przypadkach musimy mieć projekt budowlany i złożyć go w czterech egzemplarzach wraz z odpowiednimi formularzami. Różnica jest widoczna w procedurach weryfikacji tych dokumentów przez urząd. W przypadku wystąpienia o pozwolenie, urząd ma dać nam odpowiedź w ciągu 65 dni od złożenia wniosku. W przypadku zgłoszenia budowy urząd ma wydać decyzję o ewentualnym sprzeciwie w ciągu 30 dni.  Dodatkowo, nie będzie już siedmiodniowego terminu zawiadomienia organu o planowanych rozpoczęciu prac budowlanych, co oszczędza kolejne dni w procesie inwestycyjnym. To oznacza, że od momentu złożenia dokumentów, budowę będziemy mogli rozpocząć już po 30 dniach.

 

Kiedy jeszcze nie potrzebujesz pozwolenia na budowę?

Oprócz domu jednorodzinnego, bez wniosku o wydanie pozwolenia(za to ze zgłoszeniem) możesz budować: wolno stojący, parterowy budynek gospodarczy; garaże; altany; przydomowe ganki; oranżerie; parterowe budynki rekreacji indywidualnej(domki letniskowe, domki na działkach itp.); baseny i oczka wodne. Pod warunkiem, że obiekty nie przekraczają 35m2(baseny i oczka wodne do 50m2)

Kiedy możesz budować nawet nie zgłaszając budowy?

nowelizacji prawa budowlanego powstała lista obiektów, które nie wymagają jakiejkolwiek weryfikacji przez urząd administracji atchitektoniczno-budowlanej. Bez pozwolenia i zgłoszenia możemy:

 • budować altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, wysokości do 5 m (dachy strome) i 4 m (dachy płaskie)
 • budować obiekty małej architektury na prywatynych działkach
 • budować ogrodzenia do wyskości 2,2 m
 • docieplać budynki do 12 m wysokości
 • montować pompy ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.

 

Kiedy potrzebuje pozwolenia na budowę?

Oczywiście nie wszystkie obiekty zostały zwolnione z procedury wystąpienia o pozwolenie na budowę. Takimi obiektami są między innymi:

 • budowa budynków jednorodzinnych szeregowych i bliźniaczych
 • budowa wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie mieści się w całości na działce stanowiącej teren inwestycji
 • budowa budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2
 • budowa całorocznych domków letniskowych (bez względu na powierzchnię zabudowy) lub domków letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2
 • budowa wiaty o powierzchni zabudowy powyżej 50 m2
 • budowa basenów lub oczek wodnych poza terenem zabudowanej działki (niezależnie od powierzchni)
 • budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni powyżej 50 m2
 • budowa budynków usługowych
 • budowa budynków wielorodzinnych
 • przebudowa ww. obiektów
 • remont lub przebudowa obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub usytuowanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas

Allegro Facebook