Pusty portfel przedsiębiorców budowlanych

24.06.2013 Inne

Badanie „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” to badanie, które po raz pierwszy przeprowadzono w 2009 roku. Jego celem jest bieżące monitorowanie należności w polskich przedsiębiorstwach, a także sprawdzanie zobowiązań prze nie zaciągniętych. Badanie cyklicznie przeprowadza Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, w oparciu o kwestionariusz ankietowy.

Najnowsze wyniki dotyczące branż budowanej informują, że 70% firm budowlanych zmaga się z opóźnieniami w płatnościach ze strony kontrahentów lub klientów. Taka sytuacja w znaczący sposób wpływa na złą kondycję przedsiębiorstw oraz skutecznie hamuje ich rozwój.

Według badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” ponad trzydzieści procent faktur wystawianych przez firmy budowlane nie jest dzisiaj płacona w terminie. Ponadto czas oczekiwania na uregulowanie należności przekracza ponad pięć miesięcy, co jest znacznie dłuższym okresem niż w innych gałęziach gospodarki. Firmy budowlane przyznają, że odzyskiwanie należności pochłania bardzo dużo środków przez co wydatki związane z obsługą zobowiązań wynoszą dzisiaj ponad 10% wszystkich kosztów przedsiębiorstw.

Analizując uzyskane w badaniu dane trzeba również zwrócić uwagę na fakt, że ponad 20% faktur, za które przedsiębiorstwa nie mogą uzyskać należności, jest przeterminowana ponad rok. Faktury takie uznaje się za stracone. Ponad 12% faktur należy do grupy faktur zagrożonych, a zatem do takich, za które uzyskanie należności staje się coraz trudniejsze i wymaga bardzo dużego nakładu dodatkowych kosztów. Ponad 50% faktur są to faktury krótkoterminowe i nadal istnieje szansa ich uregulowania.

Przedsiębiorstwa budowlane, które muszą borykać się z nieopłaconymi fakturami coraz częściej stają na granicy bankructwa. Wiele z tych przedsiębiorstw trafia dzisiaj do Rejestru Dłużników. Wystarczy chociażby porównać dane Krajowego Rejestru Dłużników z pierwszego półrocza 2012 i tego samego okresu roku 2013, aby przekonać się, że sytuacja staje się coraz trudniejsza. W pierwszej polowe roku 2012 do Krajowego Rejestru Dłużników trafiło ponad 9 600 przedsiębiorstw budowlanych. W tym samym okresie bieżącego roku rejestr powiększył się o 10 964 przedsiębiorstwa.

Z przeprowadzonych badań wynika również, że dla prawie połowy przedsiębiorstw budowlanych niezapłacone faktury są swego rodzaju normą, z którą muszą zmagać się na co dzień. Poważne kłopoty z odzyskiwaniem należności ma prawie 30% firm, a tylko nie wiele ponad 10% może spać spokojnie, ponieważ klienci płacą wszystkie faktury regularnie.

Powodem złej kondycji przedsiębiorstw budowlanych są milionowe długi kontrahentów i klientów, te natomiast wynikają przede wszystkim z niskiego wskaźnika moralności płatniczej w budownictwie. Klienci i kontrahenci zwlekają z opłacaniem faktur ponieważ codzienne życie drożeje, a kredyty są coraz trudniej dostępne. Wskaźnik moralności płatniczej to ocena, jaką wystawia się na podstawie przeszłych i bieżących zachowań kontrahentów, i klientów. Dla uzyskania wskaźnika bierze się pod uwagę wysokość zadłużenia oraz długość jego trwania. Wskaźnik moralności płatniczej uświadamia na jak duże ryzyko narażona jest dana branża, co przy obecnych wynikach dla branż budowlanej wskazuje na kryzys i spore zagrożenie.

Innym powodem spowolnienia w branży budowlanej jest spadek dynamiki produkcji budowlano - montażowej. Ta zaś jest zależna od ilości i wielkości inwestycji infrastrukturalnych oraz od wielkości popytu w budownictwie mieszkaniowym. Niestety jeden i drugi czynnik jest obecnie w fazie spadkowej.

Nadzieję na poprawę sytuacji ma obecnie co dziesiąte przedsiębiorstwo, trzy na dziesięć przedsiębiorstw jest przygotowana na pogorszenie koniunktury, natomiast przeprowadzone badania nie nastrajają optymistycznie oraz skłaniają do większej ostrożności podczas podpisywania umów i ich realizacji.  

Znajdź nas

Allegro Facebook