Renowacja gliwickiej willi Neumanna

25.06.2014 Inne

Jedną z bardzo ciekawych inwestycji tego roku jest planowana, gruntowna renowacja wilii Neumanna w Gliwicach. Szacowany koszt inwestycji wynosi ponad 8,5 mln złotych.

Historia wilii Neumanna

W 1825 roku Gustav Neumann zwrócił się do gminy miejskiej Gliwice z wnioskiem o wydanie pozwolenia na założenie drukarni. Wniosek taki musiał zostać rozpatrzony nie tylko przez samą gminę, ale również przez Królewską Regencję, albowiem w czasach zaboru pruskiego nie istniała wolność działalności gospodarczej, przez co każda próba założenia własnej firmy musiała uzyskać odpowiednie pozwolenie władz najwyższych. Ponadto Gustav Neumann musiał nie tylko prosić o zgodę na otwarcie drukarni, ale również musiał świadczyć swoją osobą i przysięgać, że jego działalność będzie działalnością na rzecz miejskiego magistratu. Odpowiednie dokumenty Neumann uzyskał w 1826 roku, a jego drukarnia uzyskała wówczas nazwę Drukarni Miejskiej. Przez pokolenia działalność była przekazywana z ojca na syna, zmieniała swoją lokalizację i stała się trwałą, gliwicką wizytówką.

Willa Neumanna, która dzisiaj jest jednym z najważniejszych tematów budowalnych w Gliwicach, powstała w 1926 roku, przy ulicy Rybnickiej (wówczas Rybnikerstarasse). Do końca II Wojny Światowej była prywatną rezydencją Arthura Neumanna, wnuka Gustava Neumanna, który od 1919 roku prowadził drukarnię wraz ze swoim bratem Eginhardem. Budynek dwukondygnacyjny, z piwnicą, poddaszem i przybudówką, zdobiony szczytem i ryzalitem, nigdy nie stanowił siedziby firmy, aczkolwiek swego czasu przechowywano w nim archiwa zakładowe.

Po II Wojnie Światowej budynek wilii Neumanna stał się własnością Politechniki Śląskiej i służył jako sanatorium dla studentów. Po kilku latach sanatorium zamieniono w przedszkole, a później w Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dopiero w roku 2009 budynek ponownie stał się własnością Politechniki Śląskiej, ale jego stan już od dawna nie przypominał okazałej posiadłości Neumanna. Władze uczelni, z uwagi na skromy budżet, zdecydowały się sprzedać nieruchomość a jej nowym właścicielem stało się w 2010 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

Prace w wilii przy Rybnickiej

Do chwili obecnej w zabytkowym budynku wilii Neumanna przeprowadzono prace zabezpieczające, a także rozstrzygnięto przetarg na gruntowną renowacje obiektu. W przetargu udział wzięły firmy: ZBI Alfa, Rowibud Sp. Z o.o., a także Inko Sp. Z o.o., które ostatecznie zrealizuje zadanie, za kwotę 8,5 mln złotych, przy zachowaniu historycznych wnętrz.

Inko Sp. Z o.o. ma za zadanie zrealizować koncepcje zaadaptowania wilii na cele biurowe bez naruszania jego zabytkowych elementów takich jak na przykład witraże. Do głównych zadań wykonawcy będzie należeć odnowienie elewacji, wymiana i montaż instalacji wewnętrznych a także zagospodarowanie terenu. Ponadto Inko Sp. Z o.o. będzie musiało wybudować parking na 69 stanowisk (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) wraz z wewnętrznym układem drogowym,

Inko Sp. Z o.o. ma czas na realizację inwestycji do końca czerwca 2015 roku. Z pomocą przyjdą mu studenci, którzy będą mogli wziąć udział w konkursie na zagospodarowanie ponad hektara zielonych terenów przylegających do budynku wilii, ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, we współpracy z Politechniką Śląską. Miasto chce w ten sposób przywrócić mieszkańcom cenne zielone tereny i doprowadzić do utworzenia np. ogólnodostępnego parku z placem zabaw, miasteczka edukacyjnego lub innego pomysłu, który będzie zgodny z istniejącym układem przestrzennym.

 

 

 

Znajdź nas

Allegro Facebook