Spadek koniunktury w budownictwie

06.06.2016 Inne

Nasze oczekiwania co do dynamiki wzrostu koniunktury w budownictwie nie sprawdziły się: jej tempo znacznie spadło. Gdyby utrzymała się ona na poziomie sprzed kilku poprzednich miesięcy, z pewnością moglibyśmy rozmawiać o spektakularnych rezultatach, jakie na tym rynku nie były notowane od lat. Niestety jednak wygląda na to, że optymizm w firmach budowlanych osłabł i na upragnione wyniki będziemy jeszcze musieli poczekać.

Według GUS koniunktura w budownictwie w lutym wynosiła -9,1, w marcu -6,9, a w kwietniu -2,4. Stąd też można było się spodziewać, że w maju ujrzymy wreszcie dodatni wskaźnik koniunktury. Niestety, dynamika zmian znacznie zwolniła i ostateczny wynik majowy znalazł się na poziomie -1,1. Nie zniechęciło to jednak firm budowlanych, które wciąż przejawiają pozytywne nastroje (zarówno w maju, jak i kwietniu było ich dokładnie tyle samo – po 16,2%), a wręcz nieco ich ubyło z grona pesymistów (z 18,6% w kwietniu do 17,2% w maju). Pozostałe przedsiębiorstwa nie dostrzegają zmian w swoim położeniu. Możemy tu więc zaobserwować pewną stabilizację nastrojów, która przyniosła skutek w postaci deklaracji ze strony przedsiębiorców, że nie przewidują oni dokonywania zmian w zatrudnieniu oraz ostrożnie wypowiadają się na temat przewidywanego spadku cen robót budowlano-montażowych. Coraz więcej firm działających na rynku wykonawczym w Polsce planuje również rozpocząć działalność na rynkach zagranicznych (w maju 2015 ich odsetek wynosił 24,2%, teraz natomiast jest to 25,6%).

Do przyczyn utrudniających firmom prowadzenie działalności bez wprowadzania istotnych zmian należą zatory płatnicze oraz najwyższe do tej pory koszty, jakie zmuszone są ponieść aby realizować swoje podstawowe cele.

Jeśli chodzi o moce produkcyjne w maju, firmy budowlane średnio oceniły je na 76,4%. Niecałe 15% firm uznało je za zbyt duże w stosunku do oczeki

 

wanej w najbliższym czasie ilości zamówień. 10,8% firm stwierdziło natomiast, że są one zbyt małe, a pozostałe 75% wyraziło osiągnięcie zadowalającego ich stanu równowagi.

 

 

Znajdź nas

Allegro Facebook