Pustaki ceramiczne - co warto wiedzieć?

04.06.2019 Sucha zabudowa

Pustaki ceramiczne cieszą się ogromną popularnością, jednakże należy również zaznaczyć, że po świecie krąży wiele sprzecznych informacji na ich temat. Dzięki dzisiejszemu artykułowi wszystko zostanie wyjaśnione, aby budowanie przy pomocy pustaków odbywało się bez jakichkolwiek trudności bądź zmartwień.

Co należy wiedzieć o pustakach ceramicznych?

Przede wszystkim, pustaki ceramiczne są naturalne, z tego względu, że do ich produkcji używa się surowca kopalnego, a mianowicie chodzi o glinę. Niektórzy mylą je z cegłami, jednakże nie jest to ten sam produkt. Pustaki posiadają otwory o znacznych gabarytach, rozmiarami także przewyższają cegły. Ich zastosowanie jest związane ze skróceniem czasu potrzebnego do budowy, jednakże nie jest to ich największa zaleta. Pustaki ceramiczne wykazują zdecydowanie korzystniejszą izolacyjność termiczną, co odgrywa ogromne znaczenie w trakcie wyboru materiałów do budowy. Kiedy mowa o izolacji termicznej, dotyczy ona przede wszystkim pustaków wykonanych z ceramiki poryzowanej. Generuje się ją przy pomocy gliny oraz pyłu drzewnego, po zakończeniu wypalania w strukturze materiału występują mikropory.

Ceramika, ściany

Mity dotyczące pustaków

Ceramika cieszy się największą popularnością w Polsce, kiedy chodzi o budowanie obiektów. W dalszej kolejności występuje beton komórkowy oraz silikaty, które mimo iż znacznie korzystniejsze cenowo, nie plasują się tak wysoko na liście wybieranych produktów.

Wracając do mitów na temat pustaków, jeden z nich związany jest z ich radioaktywnością. Każdy materiał do produkcji, którego używa się minerałów posiada naturalne pierwiastki promieniotwórcze, wśród których można wymienić potas K-40, rad Ra-226, a także tor Th-228. Jednakże materiały budowlane wytwarzają jedynie 10% sumy promieniowania z którym zmagają się w swoim życiu ludzie. Nie różnią się one znacznie od promieniowania pochodzącego od jedzenia oraz picia. To dobry moment, żeby zwrócić uwagę, iż grunt służący do wybudowania obiektu jest ważniejszy, niżeli materiał wykorzystany do zbudowania nieruchomości. Reasumując, pustaki ceramiczne nie są groźne dla życia oraz zdrowia osób, które będą przebywać w domu.

Drugi mit związany jest z układem otworów w pustaku, gdyż niektórzy twierdzą, że nie odgrywa on żadnej roli. Podkreślamy, że układ otworów posiada ogromne znaczenie, możliwe, że nawet największe. Typ drążeń oraz ich liczba w pustaku oddziałuje na jego parametry użytkowe, wśród których można wymienić izolacyjność termiczną oraz akustyczną. Kiedy układ jest zaawansowany, przekłada się to na jeszcze lepsze parametry cieplne ściany. Wykorzystanie innego układu drążeń oraz wprowadzenie koniecznych zmian w materiale ceramicznych sprawia, że materiał wytworzony w taki sposób posiada ściany o większej izolacyjności akustycznej. Eksperci informują, że ceramika to najbardziej pożądany przewodnik ciepła, nawet w porównaniu do powietrza występującego w otworach pomiędzy ściankami wewnętrznymi pustaka. Przekłada się na to, że w momencie pomniejszania przedostawania się ciepła, otwory muszą mieć taką postać, żeby w największy możliwy sposób wydłużyły trasę dyfuzji ciepła z jednego obszaru pustaka na drugi. Chodzi o to, żeby dłuższe boki otworów znalazły się równolegle do lica ściany. W innej sytuacji nie występuje tak znaczny opór cieplny pustaka.

Ostatni omówiony przez nas mit będzie związany z wypełniaczami, a mianowicie ich zbyt dużą ilością w pustakach. Ten zarzut jest zupełnie pozbawiony sensu, gdyż nie istnieje możliwość określenia ilości gliny w glinie, prawda? Niezbędna jest jednak wiedza na temat oddziaływania na właściwości użytkowe ukończonego produktu jakie posiada glina. Jej zadaniem jest uzyskanie większej trwałości pustaka, jednakże w tym samym czasie pomniejsza izolację termiczną. W związku z tym, pustaki ceramiczne powinny powstawać w oparciu o sprawdzone parametry. Jeśli właścicielowi zależy na większej termoizolacyjności, niezbędne jest zastosowanie środków poryzujących. Całkowicie zabranie się zmieniania zawartości wybranych składników, z tego względu, że będzie można zauważyć negatywne skutki tych działań.

Znajdź nas

Allegro Facebook