Odprowadzanie i wykorzystanie deszczówki

01.08.2017 Inne

Odprowadzanie wody deszczowej to bardzo ważna kwestia decydująca o ochronie ścian i fundamentów przed zawilgoceniem. W tym artykule poznasz skuteczne sposoby na odprowadzenie wody zgromadzonej przez system rynnowy, z dala od miejsca zamieszkania.

 

Często zdarza się, że odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji jest niemożliwe, wówczas trzeba zagospodarować ją rozmieszczając na działce. W tym celu pomogą drenaże, skrzynki rozsączające oraz chłonna studnia.

Jeżeli na działce znajduje się nadmierna ilość wody, szczególnie blisko domu, może okazać się to uciążliwą kwestią. Oprócz samego faktu powstawania błota i kałuż, narażone zostają fundamenty. Co więc zrobić z nadmierną ilością wody po deszczu?

d8292a009f816a177d53617dff421513--emergency-kits-emergency-preparedness

 

Gospodarowanie deszczówki

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na chłonność gruntu. Jeżeli ma dobre cechy przepuszczalności, deszczówka powinna wchłaniać się bez większych problemów. Wówczas należy jedynie odprowadzić wodę na określoną odległość od fundamentów oraz ścian budynku. Natomiast jeżeli grunt nie zbyt dobrze radzi sobie z przepuszczaniem wody, można ją rozprowadzać w jego głębiej położonych warstwach.

Bardzo ważną kwestią są rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, które jasno określają, że odprowadzanie deszczówki do kanalizacji, z której ścieki następnie kierowane są do oczyszczalni, również tej przydomowej – jest niedozwolone. Sprawa dotyczy także odprowadzania wody na działki sąsiadujące lub umyślne kształtowanie terenu tak, aby woda spływała na inną posesję bądź ulicę. Wydawać się może, że rozwiązań jest mało skoro jesteśmy „zablokowani” ze wszystkich stron, jednak są sposoby, które pozwolą nam legalnie i odpowiednio zająć się tematem deszczówki.

 

Kanalizacja

Najprostszym sposobem odprowadzania okazuje się skierowanie deszczówki do kanalizacji deszczowej bądź ogólnospławnej, oczywiście jeżeli w pobliżu istnieje taka sieć. Kanalizacją deszczową nazywa się sieć kanałów i rurociągów, której zadaniem jest odpowiednie odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej z powierzchni terenów zamieszkałych. W wypadku kanalizacji ogólnospławnej, w jednym kanale mogą płynąć zarówno ścieki bytowe jak i opadowe. Wówczas wszystkie ścieki trafiają do oczyszczalni, co w sytuacji kanalizacji deszczowej oznacza trafienie wody deszczowej do specjalnego zbiornika wodnego lub rozsączenia w gruncie.

 

Zbiornik retencyjny

Jeżeli w pobliżu naszej działki nie ma odpowiedniej sieci kanalizacyjnej, należy deszczówkę zagospodarować w inny sposób. Jeżeli na działce znajduje się odpowiednio duży teren, można wykopać oczko wodne bądź mały staw, do którego będzie kierowana woda opadowa. Trzeba jednak dobrze przemyśleć stworzenie takiego miejsca ponieważ w trakcie intensywnych opadów zbiornik może zostać przepełniony, co może przysporzyć wiele problemów. Dno i skarpy w takim miejscu powinny być odpowiednio uszczelnione, szczególnie w przypadku piaszczystych gruntów. Wówczas należy na dnie i skarpach ułożyć odpowiednio grubą warstwę gliny bądź folii ogrodniczej.

RYS.1-Przekroj-zbiornika-odparowujacego

 

Magazynowanie

Warto zastanowić się nad oszczędnym i ekologicznym rozwiązaniem, które pozwoli nam mniej płacić za wodę. Pamiętajmy, że przeciętnie z dachu o powierzchni 100m2 w ciągu deszczu trwającego pół godziny można uzyskać nawet 400 litrów wody. Przydać się ona może, gdy trzeba będzie np. podlać rośliny na ogrodzie. Aby magazynować deszczówkę, należy ustawić zbiornik przy rurze spustowej i połączyć go np. ze specjalnym zbieraczem wody. Taki zbiornik jest w stanie zmagazynować nawet do kilku tysięcy litrów wody, zależnie od jego wielkości. Jeżeli poważnie podchodzimy do tematu magazynowania, warto przemyśleć pełną instalację, która pozwoli na wykorzystanie zebranej wody do np. spłukiwania wody w toalecie czy prania.

 

Drenaż rozsączający

Są to perforowane rury ułożone w obsypce żwirowej. Skrzynki rozsączające to nowocześniejsza alternatywa dla drenażu, wykonana z tworzywa sztucznego. Takie „urządzenie” jest świetnie przystosowane do magazynowania dużej ilości wody deszczowej, co znacznie pomaga przy obfitych opadach. Takie skrzynki można łączyć, tworząc układy dostosowane do warunków panujących na zamieszkałym terenie. Układane są na wykopie, ówcześnie zabezpieczonym specjalną geowłókniną, a następnie zasypane gruntem.

W wypadku działek o dużej powierzchni, drenaż rozsączający jest świetną opcją. Do rur spustowych należy podłączyć rurę drenarską, układając ją razem z zabezpieczającą ją geowłókniną w gruncie na głębokości co najmniej 50 cm. Wszystko powinno być umieszczone w obsypce żwirowej o grubości od 10 do 15 cm. Zebrana z dachu i twardych powierzchni woda opadowa spływa rurami, rozsączając się do gruntu przez perforacje. Jeżeli jednak zależy nam na długofalowym działaniu – wtedy można zdecydować się na wyżej wspomniane skrzynki, które powoli i stopniowo odprowadzą wodę w głąb gruntu.

rura

 

Chłonna studnia

Jeżeli okaże się, że grunt na działce jest słabo bądź w ogóle nieprzepuszczalny można odprowadzać deszczówkę przy pomocy studni chłonnej do głębszej warstwy gruntu.

Taka studnia wykonywana jest z betonowych kręgów lub PCW na głębokości do 3 metrów tak, aby jej dno było umieszczone około 1 do 1.5 metra powyżej powierzchni wody gruntowej, a całośc przykryta powinna być włazem. W dolnych kręgach ściany posiadają otwory, dzięki czemu woda odpowiednio przedostaje się do gruntu. Na dnie studni należy umieścić warstwę filtracyjną, przykładowo z drobnego żwiru, zapobiegnie to przedostawaniu się nieczystości w głąb gruntu. Należy pamiętać, że taka studnia powinna być umieszczona co najmniej 2 metry od ścian bądź fundamentów budynku. Jest to kwestia bezpieczeństwa w wypadku gdyby studnia była nieszczelna i woda mogłaby się piętrzyć w gruncie.

 

Instalacja pozwalająca wykorzystać wodę deszczową w domu

Jeżeli zdecydowaliśmy się na wykorzystanie deszczówki w domu, należy odprowadzić wodę opadową w specjalnym, nieprzeźroczystym zbiorniku, który jest zakopany w ziemi bądź usadowiony w piwnicy. Jednak zanim taka woda trafi bezpośrednio do zbiornika, musi zostać oczyszczona. Do usuwania zanieczyszczeń takich jak liście czy gałęzie posłużyć może kosz wkładany w rury spustowe bądź specjalne samoczyszczące filtry.

Zbiornik na deszczówkę należy podłączyć przez zasyfonowany przelew do systemu rozsączania bądź odpowiedniej kanalizacji. Pozwoli to uniknąć przepełnienia, wówczas gdy natrafimy na gwałtowne bądź długotrwałe opady. Jeżeli chodzi o samo wykorzystanie wody w gospodarstwie, niezbędna będzie odpowiednia instalacja, która dostarczy deszczówkę do punktów poboru. W takim celu wykorzystuje się pompy wodne.

Powiązane produkty

Znajdź nas

Allegro Facebook