Jak znaleźć dobrą ekipę budowlaną?

12.07.2017 Inne

Znalezienie dobrej ekipy budowlanej to sprawa, która dotyczy każdego inwestora. Każdy chciałby trafić na ekipę, która zapewni sprawną realizację zlecenia bez niepotrzebnych zmartwień i konieczności kontrolowania wszystkich drobiazgów.

Niestety, często okazuje się, że konieczne jest osobiste doglądanie nawet najmniejszych spraw, aby budowa została wykonana zgodnie z założonym planem i zasadami sztuki budowlanej. Wystarczy jednak przestrzegać kilku prostych zasad, aby uniknąć rozczarowań związanych z zaufaniem nieprofesjonalnej ekipie.

Poszukiwania najlepiej jest rozpocząć od zrobienia wywiadu wśród znajomych i rodziny – być może znają oni ekipę godną polecenia. Podczas pierwszego kontaktu z fachowcami należy od nich oczekiwać informacji odnośnie tego, czy są w stanie wykonać dany projekt zgodnie z jego specyfikacją i harmonogramem. Jeśli nie potrafią oszacować daty realizacji projektu, najprawdopodobniej należy odpuścić sobie taką współpracę – świadczy to o braku doświadczenia i pewności siebie. Podobnie w przypadku kosztorysu – mamy prawo oczekiwać przedstawienia wstępnej wyceny poszczególnych prac budowlanych, aby zdobyć orientacyjną informację oraz możliwość porównania danej ekipy z konkurencją. Podczas przedstawiania kosztów należy się upewnić, czy fachowcy posiadają wszystkie niezbędne sprzęty oraz odpowiednie doświadczenie i wykształcenie budowlane. Zdarza się, że niektórzy członkowie ekipy pochodzą spoza branży i są tam nieco przypadkowo, a nie chcielibyśmy przecież powierzać budowy naszego domu amatorom.

Inwestując kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych, mamy prawo oczekiwać możliwości obejrzenia poprzednio zrealizowanych projektów. Podczas takiej wizytacji koniecznie należy zwrócić uwagę na ogólny stan obiektu oraz ewentualne uszkodzenia, niedociągnięcia oraz nielogiczne rozwiązania (złe usytuowanie gniazdek, oświetlenia, ceramiki, armatury, okien, drzwi). Warto także zapytać właściciela budynku o przebieg jego współpracy z daną ekipą lub poprosić go o pisemne referencje w przypadku, gdy bezpośrednie spotkanie nie jest możliwe.

- Warto także sprawdzić wybraną ekipę podczas pracy. Czasem prosta rozmowa z pracownikami wystarczy, aby zorientować się, jaka panuje wśród nich atmosfera i czy możemy im zaufać. Będziemy także od razu wiedzieli, czy są oni uważni, czy odpowiednio zabezpieczają materiały budowlane oraz czy dbają o bezpieczeństwo i porządek. Wówczas będziemy mogli stwierdzić, że rzeczywiście mamy do czynienia z profesjonalistami – mówi Radosław Marciniec, technolog z firmy Arsanit będącej producentem chemii budowlanej.

 

Umowa o prace budowlane

 

W umowie z ekipą powinniśmy uwzględnić absolutnie wszystkie, nawet najdrobniejsze ustalenia między stronami, aby mieć solidną podstawę do ewentualnych roszczeń. Nie warto niczego ustalać ustnie, a tym bardziej zatrudniać fachowców „na czarno”, bez żadnych dokumentów. W umowie powinna znaleźć się data rozpoczęcia oraz zakończenia prac oraz terminy realizacji poszczególnych etapów budowy wraz z wysokością rat wynagrodzenia. Należy także koniecznie zorientować się w kosztach materiałów budowlanych, aby uniknąć niewyjaśnionego wzrostu ich cen podczas rozliczenia. Jeżeli zobowiązujemy wykonawców do kupowania i dostarczania produktów na budowę, również powinniśmy zawrzeć to w umowie.

Może się także zdarzyć, że w czasie realizacji projektu niektórzy pracownicy odejdą z ekipy i zostaną zastąpieni innymi fachowcami. W umowie możemy zobowiązać zleceniobiorcę do poinformowania nas o tym fakcie, abyśmy mogli sprawdzić, kto będzie wykonywał prace przy naszym projekcie. Warto także dodać zapis o zakazie spożywania alkoholu w trakcie pracy, gdyż w każdej ekipie może pojawić się ktoś, kto nie ma w zwyczaju stosowania się do tej reguły.

Kolejnym istotnym zapisem jest informacja, że zleceniobiorca zapoznał się ze stanem budowy przed rozpoczęciem pracy. Dzięki temu będziemy mogli uniknąć zrzucania odpowiedzialności na błędy poprzedniego wykonawcy. Ostatecznie ekipa zobowiązana jest do potwierdzenia, że zrealizuje projekt zgodnie z przekazanymi wytycznymi oraz ogólną sztuką budowlaną, a wszelkie zmiany i poprawki muszą zostać zaaneksowane. Jeżeli mamy w planach zatrudnienie kierownika budowy, ekipa powinna zostać pisemnie zobowiązana do wykonywania jego poleceń. Możemy także zabezpieczyć naszą inwestycję poprzez zastosowanie kar umownych będących wyrażoną w procentach częścią wynagrodzenia lub potrąceniem określonej kwoty za każdy dzień spóźnienia.

Wybranie odpowiedniej ekipy budowlanej może wręcz zadecydować o powodzeniu danego projektu. Najlepiej jest zatrudnić wykonawców z polecenia, cieszących się dobrą opinią i mogących pochwalić się wzorową realizacją poprzednich projektów. Otrzymując od nich pisemne potwierdzenie, że zlecenie zostanie wykonane zgodnie z założeniami, zabezpieczamy w ten sposób daną inwestycję czytelnym i formalnym zobowiązaniem. Takie warunki odstraszą niesolidne firmy, a ponadto zmotywują obie strony umowy do sprawnej i bezbłędnej współpracy.

PSU Construction Shoot - Stock

10 zasad wyboru ekipy budowlanej:

  1. Przygotuj plan działania i porównaj kilka ekip przed podjęciem ostatecznej decyzji

  2. Szukaj firmy z polecenia i upewnij się, że wszyscy jej członkowie są wykształconymi fachowcami

  3. Jeśli masz taką możliwość, osobiście sprawdź ich poprzednie realizacje, poproś o referencje od poprzednich klientów oraz oceń ich pracę bezpośrednio na budowie

  4. Wymagaj akceptacji przedstawionego projektu budowlanego oraz przedstawienia wyceny i harmonogramu prac

  5. Zażądaj potwierdzenia, że ekipa dysponuje odpowiednim sprzętem i posiada kwalifikacje do wykonania projektu

  6. Dokładnie ustal datę rozpoczęcia oraz zakończenia prac

  7. Spisz wszelkie dodatkowe ustalenia i zadbaj o uwzględnienie dat zakończenia poszczególnych etapów realizacji projektu

  8. Zapoznaj się z cenami materiałów budowlanych i zawrzyj je w umowie

  9. Wymagaj zapewnienia, że ekipa wykona zlecenie zgodnie z projektem i sztuką budowlaną

  10. Ustal kary umowne za poszczególne formy niewywiązania się z umowy oraz opóźnienia w realizacji.

Znajdź nas

Allegro Facebook